Zásady ochrany osobních údajů

Zavázali jsme se chránit soukromí každého uživatele webu.

Služba poskytovaná na tomto webu je poskytována prostřednictvím společnosti Online Servicios Telemáticos SL prostřednictvím webu https://vin-check.online/. Pokud máte jakékoli dotazy týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů nebo našeho zacházení s vašimi osobními údaji, nebo pokud nás chcete poučit o vašich osobních údajích, kontaktujte nás na výše uvedené e-mailové adrese.

I. Zpracované osobní údaje, právní základy a doby zpracování

Můžeme shromažďovat, ukládat a zpracovávat následující typy osobních údajů:

- informace o vašem počítači a o vašich návštěvách a používání webových stránek (zejména: vaše IP adresa, zeměpisné umístění, typ a verze prohlížeče, operační systém, zdroj doporučení, čas a doba trvání návštěvy, návštěvy stránky, navigace na webových stránkách), kterou zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů za účelem statistik a správy webových stránek a přímého marketingu během období, dokud tyto činnosti nedokončíme nebo dokud účinně neuplatníte právo vznést námitku pomocí profilování s vaším souhlasem, dokud odvolat svůj souhlas;

– information necessary to provide services available on the website (in particular: email address, first and last name, address, tax identification number, bank account number, transaction number, shopping cart content) and information related to registration on the website (in particular, email address, username, password), which we process on the basis of compliance with a contract defined in the Terms and Conditions in order to conclude the contract, enforce it and end during the time of the celebration and exercise the contract,and on the basis of our legitimate interests in order to enforce claims related to the contract and guarantee the security of data provided by users under registration on the website, during the period of 6 years from the end of the year contract termination or its termination, or until you effectively exercise the right of opposition, but not less than until the end of the exercise of claims related to the contract and the expiration of the limitation period for claims, and based on the legal obligations stipulated in the Accounting Law and in the Tax Law during the periods indicated in these regulations (currently in accordance with Article 74 of the Accounting Law and Article 32.1 of the Tax Law that period consists of 5 years from the beginning of the year following the financial year that is related to the respective data); but not less than until the end of the year of the claims related to the contract and the expiration of the period limitation for claims, and based on the legal obligations stipulated in the Accounting Law and in the Tax Law during the periods indicated in this regulation (currently in accordance with Article 74 of the Accounting Law and Article 32.1 of the Tax Law, that period consists of 5 years from the beginning of the year following the financial year that is related to the respective data);but not less than until the end of the exercise of the claims related to the contract and the expiration of the limitation period for claims, and on the basis of the legal obligations stipulated in the Accounting Law and in the Tax Law during the periods indicated in this regulation (currently in accordance with Article 74 of the Accounting Law and Article 32 .1 of the Tax Law, that period consists of 5 years from the beginning of the year following the financial year that is related to the respective data) ; and based on the legal obligations stipulated in the Accounting Law and the Tax Law during the periods indicated in these regulations (currently in accordance with Article 74 of the Accounting Law and Article 32.1 of the Tax Law that period consists of 5 years from the beginning of the year following the financial year that is related to the respective data); and based on the legal obligations stipulated in the Accounting Law and in the Tax Law during the periods indicated in this regulation (currently in accordance with Article 74 of the Accounting Law and Article 32.1 of the Tax Law, that period consists of 5 years from the beginning of the year following the financial year that is related to the respective data);and on the basis of the legal obligations stipulated in the Accounting Law and in the Tax Law during the periods indicated in this regulation (currently in accordance with Article 74 of the Accounting Law and Article 32.1 of the Tax Law that period consists 5 years from the beginning of the year following the financial year that is related to the respective data);and on the basis of the legal obligations stipulated in the Accounting Law and in the Tax Law during the periods indicated in these regulations (currently in accordance with Article 74 of the Accounting Law and Article 32.1 of the Tax Law, that period consists 5 years from the beginning of the year following the financial year that is related to the respective data);

- informace, které nám poskytnete za účelem přihlášení k odběru zpravodajských služeb webových stránek, zejména e-mailová oznámení a / nebo zpravodaje (e-mailová adresa), které zpracováváme na základě vašeho souhlasu během období, kdy jsou tyto služby aktivní a / nebo dokud nebude souhlas odvolán ;

- informace nezbytné pro komunikaci s vámi (zejména e-mailová adresa, jméno a příjmení, telefonní číslo a komunikační obsah), které zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů, abychom s vámi mohli komunikovat a bránit se proti nárokům, během Šestileté období od konce roku, ve kterém komunikace skončila, nebo do doby, než skutečně využijete právo vznést námitku.

IA. Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování

Údaje, které zpracováváme, můžeme použít my nebo naši spolupracovníci k automatizovanému individuálnímu rozhodování výlučně v rámci inzerce našich služeb na jiných webových stránkách. To se děje takovým způsobem, že naši partneři, kteří nám poskytují reklamní služby, mohou vytvořit profil vašich zájmů a ukázat vám reklamy na naše služby na webových stránkách třetích stran. Spolupracovníci používají soubory cookie nebo podobné technologie, které zaznamenávají, že navštívili náš web nebo že využili naše služby. Profilování však může podléhat pouze na základě vašeho dobrovolného souhlasu, který od vás požadujeme při návštěvě našich webových stránek. Pokud nepřijmete profilování, profilování se na vás nevztahuje.

II Soubory cookie

Web používá soubory cookie, které nám umožňují přizpůsobit web potřebám jeho uživatelů tím, že připravují a analyzují statistické údaje o používání webových stránek. Statistiky neodkazují na osobní údaje uživatelů webových stránek.

Cookie se skládá z informací odeslaných webovým serverem do webového prohlížeče a uložených prohlížečem. Informace se odesílají zpět na server pokaždé, když prohlížeč požaduje stránku ze serveru. To umožňuje webovému serveru identifikovat a sledovat webový prohlížeč.

Na webových stránkách používáme „relační“ a „trvalé“ cookies. Soubory cookie relace použijeme k: sledování vás při procházení webových stránek. Trvalé soubory cookie budeme používat k: umožnění webu, aby vás rozpoznal, když navštívíte web.

Po zavření prohlížeče budou relační cookies z vašeho počítače odstraněny. Trvalé soubory cookie zůstanou uloženy ve vašem počítači, dokud nebudou odstraněny nebo dokud nedosáhnou stanoveného data vypršení platnosti.

Google Analytics používáme k analýze používání webových stránek. Google Analytics generuje statistické a další informace o používání webových stránek pomocí cookies, které jsou ukládány v počítačích uživatelů. Informace generované ve vztahu k webové stránce se používají k vytváření zpráv o používání webové stránky. Google tyto informace uloží. Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google jsou k dispozici na adrese: http://www.google.com/privacypolicy.html.

Třetí strany, zejména naši inzerenti / poskytovatelé platebních služeb, vám také mohou zasílat soubory cookie v souladu s pravidly stanovenými na jejich webových stránkách.

Souhlas s používáním souborů cookie z webových stránek se provádí prostřednictvím možností, které jste vybrali v nastavení prohlížeče. Většina prohlížečů umožňuje odmítnout všechny soubory cookie nebo odmítnout pouze soubory cookie třetích stran. Například v aplikaci Internet Explorer můžete odmítnout všechny soubory cookie kliknutím na „Nástroje“, „Možnosti Internetu“, „Soukromí“ a pomocí posuvníku vyberte „Blokovat všechny soubory cookie“. Blokování všech souborů cookie však bude mít negativní dopad na použitelnost mnoha webových stránek.

III. Příjemci údajů.

Můžeme sdělit informace o vás kterémukoli z našich zaměstnanců, úředníkům a spolupracovníkům v rozsahu přiměřeně nezbytném pro účely stanovené v těchto zásadách ochrany osobních údajů, jsou však povinni správně chránit data.

Vaše data můžeme sdělit našim spolupracovníkům, kteří je zpracovávají naším jménem (příjemcům dat) a provádět následující činnosti: účetnictví, výpočetní technika, hosting, statistika, marketing, webové prohlížeče, sociální sítě.

Údaje lze přenášet mimo EU, avšak pouze do států nebo subjektů schválených podle práva EU, zejména do USA. USA účastnící se projektu Privacy Shield (viz https://www.privacyshield.gov/).

Kromě toho můžeme vaše osobní údaje sdělit orgánům veřejné moci v rozsahu vyžadovaném zákonem.

IV. Uživatelská práva

Jako uživatel webových stránek máte právo požádat správce o přístup a opravu nebo vymazání osobních údajů nebo omezení zpracování nebo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. Chcete-li tato práva využít, kontaktujte nás prostřednictvím kontaktního formuláře na webu nebo na e-mailové adrese nebo změňte nastavení svého účtu, pokud jej máte.

Jako uživatel webu máte právo podat stížnost na zpracování vašich údajů u předsedy inspektora Úřadu pro ochranu osobních údajů v zemi, ve které máte podle obvyklého pobytu bydliště práce nebo místo údajného přestupku.

V. Bezpečnost vašich osobních údajů.

Přijmeme přiměřená technická a organizační opatření, abychom zabránili ztrátě, zneužití nebo změně vašich osobních údajů.

Budeme ukládat všechny osobní údaje, které poskytnete, na naše zabezpečené servery (chráněné heslem a firewall). Všechny elektronické transakce, které od nás provádíte nebo přijímáte, a výměna důvěrných a / nebo soukromých údajů budou šifrovány technologií SSL.

Vzhledem ke své povaze je přenos dat přes internet ze své podstaty nejistý. K ochraně vašich údajů však používáme různá opatření. Pokud nám chcete poskytnout bezpečnostní doporučení, doporučujeme, abyste nás kontaktovali prostřednictvím kontaktního formuláře nebo naší e-mailové adresy.

Jste odpovědní za zachování důvěrnosti svého hesla a uživatelských údajů a nebudete je prozrazovat ostatním. Nebudeme vás žádat o heslo (kromě případů, kdy se přihlásíte na web).

VIDĚL. Webové stránky třetích stran

Web obsahuje odkazy na jiné webové stránky. Nejsme zodpovědní za zásady ochrany osobních údajů nebo postupy webů třetích stran. Tyto webové stránky, včetně jejich obsahu a odkazů, se neustále mění a mohou mít vlastní zásady ochrany osobních údajů a další předpisy, které doporučujeme přečíst.