Όροι της υπηρεσίας

Εισαγωγή

 1. Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις διέπουν τη χρήση του ιστότοπου που εκτελείται με την επωνυμία "Creative Stop", στον τομέα του Διαδικτύου " vin-check.online "(Εφεξής, η" Ιστοσελίδα "). Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις ή οποιοδήποτε μέρος αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων, δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο.
 2. Το πλήρες όνομα της εταιρείας μας είναι "Online Servicios Telemáticos, SL". Είμαστε εγγεγραμμένοι στην Ισπανία με τον αριθμό φορολογικού μητρώου (CIF): B19677095; Η εταιρεία μας είναι εγγεγραμμένη στο εμπορικό μητρώο. Η εγγεγραμμένη μας διεύθυνση είναι: C / Blas Otero. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της φόρμας » Επικοινωνήστε "Ή στο info@vin-check.online.
 3. Ο κύριος σκοπός του ιστότοπου είναι να παρέχει στους χρήστες του όσο το δυνατόν περισσότερα τεχνικά και ιστορικά δεδομένα ενός συγκεκριμένου οχήματος (Vehicle Data) με βάση τον αριθμό VIN. Λαμβάνουμε τα δεδομένα από τη βάση δεδομένων που ορίζεται παρακάτω. Παρά τις προσπάθειές μας να καταστήσουμε τα Δεδομένα Οχήματος αξιόπιστη πηγή γνώσεων σχετικά με ένα συγκεκριμένο όχημα, δεν είναι δυνατή η πλήρης επαλήθευση αυτών των δεδομένων με την τρέχουσα ενημερωμένη κατάσταση. Επομένως, τα δεδομένα οχήματος ενδέχεται να αναπαράγουν σφάλματα προέλευσης βάσης δεδομένων και να διαφέρουν από την τρέχουσα ενημερωμένη κατάσταση. Λόγω αυτού του γεγονότος, τα δεδομένα οχήματος πρέπει να αντιμετωπίζονται μόνο ως επικουρικό εργαλείο για την αξιολόγηση του ιστορικού και της κατάστασης ενός συγκεκριμένου οχήματος, και η πραγματική κατάσταση και τα έγγραφα αυτού του οχήματος πρέπει πάντα να εξετάζονται απευθείας από τα ενδιαφερόμενα άτομα, ειδικά πριν από την αγορά το ΟΧΗΜΑ. Η πρόσβαση στα δεδομένα του οχήματος μπορεί να πληρωθεί. Τα δεδομένα του οχήματος δεν περιέχουν προσωπικά δεδομένα. Το περιεχόμενο των δεδομένων του οχήματος ποικίλλει ανάλογα με το όχημα και εξαρτάται από τα συγκεκριμένα δεδομένα που είναι διαθέσιμα στη βάση δεδομένων. Μπορείτε να ελέγξετε εάν η βάση δεδομένων περιέχει τα συγκεκριμένα δεδομένα πριν από τη λήψη των δεδομένων οχήματος. Το περιεχόμενο των δεδομένων του οχήματος ποικίλλει ανάλογα με το όχημα και εξαρτάται από τα συγκεκριμένα δεδομένα που είναι διαθέσιμα στη βάση δεδομένων. Μπορείτε να ελέγξετε εάν η βάση δεδομένων περιέχει τα συγκεκριμένα δεδομένα πριν από τη λήψη των δεδομένων οχήματος. Το περιεχόμενο των δεδομένων του οχήματος ποικίλλει ανάλογα με το όχημα και εξαρτάται από τα συγκεκριμένα δεδομένα που είναι διαθέσιμα στη βάση δεδομένων. Μπορείτε να ελέγξετε εάν η βάση δεδομένων περιέχει τα συγκεκριμένα δεδομένα πριν από τη λήψη των δεδομένων οχήματος.
 4. Οι υπηρεσίες μας που είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο είναι αφιερωμένες σε άτομα, εταιρείες και άλλες οντότητες, οι οποίες βρίσκονται ή κατοικούν στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.
 5. Οι υπηρεσίες στον ιστότοπο προορίζονται για χρήστες ηλικίας τουλάχιστον 18 ετών.
 6. Οι κανόνες για τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων και των cookies υπόκεινται σε κανονισμούς στην Πολιτική Απορρήτου που διατίθενται στον ιστότοπο.
 7. Για να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο, πρέπει να χρησιμοποιήσετε μια συσκευή που έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο και στο πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο, όπως ο Internet Explorer 9.0 ή παρόμοιο λογισμικό. Για να χρησιμοποιήσετε ορισμένες επιλογές ιστότοπου, ίσως χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε cookies ή να χρησιμοποιήσετε λογισμικό Java και Java Script. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για την έλλειψη πρόσβασης στα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στον ιστότοπο λόγω της έλλειψης συμμόρφωσης της συσκευής σας με τις τεχνικές απαιτήσεις που αναφέρονται παραπάνω.

II Ορισμοί

 1. Σε αυτούς τους Όρους και προϋποθέσεις:
 2. Το "Δεδομένα οχήματος" αναφέρεται σε διάφορους τύπους συνόλων δεδομένων οχημάτων που διατίθενται στον ιστότοπο της βάσης δεδομένων, οι οποίοι αναφέρονται σε πληροφορίες για μεμονωμένα οχήματα (που μπορεί να περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με το ιστορικό του οχήματος, τις τεχνικές προδιαγραφές, την ασφάλεια του οχήματος κ.λπ.) και πρέπει να αντιμετωπίζονται μόνο ως βοηθητικό εργαλείο για την αξιολόγηση της ιστορίας και της κατάστασης ενός συγκεκριμένου οχήματος, καθώς δεν επαληθεύονται πλήρως σε σχέση με την ακρίβεια και τη συνέπεια με την τρέχουσα ενημερωμένη κατάσταση αυτού του οχήματος.
 3. «Καταναλωτής» σημαίνει κάθε φυσικό πρόσωπο που ενεργεί για σκοπούς διαφορετικούς από το εμπόριο, την επιχείρηση ή το επάγγελμά του
 4. Η «Βάση δεδομένων» αναφέρεται σε όλες τις διαθέσιμες πηγές δεδομένων οχήματος, ιδίως στη βάση δεδομένων «VIN-check» και στις βάσεις δεδομένων που σχετίζονται με εμάς, συγκεκριμένα: Εθνικό Σύστημα Πληροφοριών Τίτλου Εθνικού Αυτοκινήτου (NMVTIS, http://www.vehiclehistory.gov) / ), National Highway Safety Safety Administration (NHTSA, http://www.nhtsa.gov/), Υπηρεσία Υπηρεσιών Οχημάτων και Χειριστών (VOSA, https: //www.gov.uk/government/organisations/vehicle-and-operator - υπηρεσίες-πρακτορείο) και άλλες βάσεις δεδομένων που περιέχουν δεδομένα οχημάτων.
 5. «Αριθμός VIN» σημαίνει τον αριθμό αναγνώρισης οχήματος που είναι ένας μοναδικός κωδικός που χρησιμοποιείται από την αυτοκινητοβιομηχανία για την αναγνώριση μεμονωμένων μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκών οχημάτων, μοτοσικλετών, σκούτερ και μοτοποδηλάτων, όπως ορίζεται στο ISO 3833.

III. Άδεια χρήσης του ιστότοπου

 1. Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, εμείς ή οι δικαιοπάροχοί μας κατέχουμε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον ιστότοπο και το υλικό στον ιστότοπο. Με την επιφύλαξη της παρακάτω άδειας, διατηρούνται όλα αυτά τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.
 2. Μπορείτε να προβάλετε, να πραγματοποιήσετε λήψη μόνο για σκοπούς προσωρινής αποθήκευσης και να εκτυπώσετε σελίδες ιστότοπου για προσωπική σας χρήση, με την επιφύλαξη των περιορισμών που αναφέρονται παρακάτω και αλλού στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.
 3. Δεν πρέπει ειδικότερα:
  1. αναδημοσίευση υλικού από τον ιστότοπο (συμπεριλαμβανομένης της δημοσίευσης σε άλλο ιστότοπο).
  2. Πώληση, ενοικίαση, δανεισμός, δωρεά, μεταφορά ή εκχώρηση άδειας χρήσης υλικού από τον ιστότοπο.
  3. εμφανίστε οποιοδήποτε υλικό στον ιστότοπο δημόσια.
  4. αναπαράγετε, αντιγράφετε, αντιγράφετε ή εκμεταλλεύεστε με άλλο τρόπο υλικό στον ιστότοπο για εμπορικούς σκοπούς.
  5. επεξεργαστείτε ή τροποποιήστε οποιοδήποτε υλικό στον ιστότοπο.
  6. αναδιανομή υλικού από τον ιστότοπο.

        σολ. Εκτός εάν λάβετε τη ρητή γραπτή συγκατάθεσή μας να το κάνετε.

IV. Αποδεκτή χρήση

 1. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο με οποιονδήποτε τρόπο που προκαλεί, ή μπορεί να προκαλέσει, ζημιά στον ιστότοπο ή εξασθένιση της διαθεσιμότητας ή της προσβασιμότητας του ιστότοπου. ή με οποιονδήποτε τρόπο παράνομο, παράνομο, δόλιο ή επιβλαβές, ή σε σχέση με οποιονδήποτε παράνομο, παράνομο, δόλιο ή επιβλαβές σκοπό ή δραστηριότητα. Οι πληροφορίες, τα γραφικά και άλλα υλικά που διατίθενται στον ιστότοπο υπόκεινται σε προστασία πνευματικών δικαιωμάτων.
 2. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο για να αντιγράψετε, να αποθηκεύσετε, να φιλοξενήσετε, να μεταδώσετε, να στείλετε, να χρησιμοποιήσετε, να δημοσιεύσετε ή να διανείμετε οποιοδήποτε υλικό που αποτελείται (ή συνδέεται με) οποιοδήποτε λογισμικό υποκλοπής spyware, ιού υπολογιστή, Trojan horse, worm, keystroke, rootkit ή άλλου κακόβουλου υπολογιστή λογισμικό
 3. Δεν πρέπει να συμμετέχετε σε συστηματικές ή αυτοματοποιημένες δραστηριότητες συλλογής δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της απόσυρσης, της εξόρυξης δεδομένων, της εξόρυξης δεδομένων και της συλλογής δεδομένων) σε ή σε σχέση με τον Ιστότοπο χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεσή μας.
 4. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο για τη μετάδοση ή την αποστολή ανεπιθύμητων εμπορικών επικοινωνιών.
 5. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο για οποιονδήποτε σχετικό με το μάρκετινγκ χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεσή μας.

V. Περιορισμένη πρόσβαση

 1. Η πρόσβαση σε ορισμένες περιοχές του ιστότοπου είναι περιορισμένη. Έχουμε το δικαίωμα να περιορίσουμε την πρόσβαση σε άλλες περιοχές του ιστότοπου ή σε ολόκληρο τον ιστότοπο, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων των χρηστών που απορρέουν από συμφωνίες που έχουν συναφθεί προηγουμένως.
 2. Εάν σας παρέχουμε ένα αναγνωριστικό χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης για να έχετε τη δυνατότητα πρόσβασης σε περιορισμένες περιοχές του ιστότοπου ή άλλου περιεχομένου ή υπηρεσιών, πρέπει να διασφαλίσετε ότι το αναγνωριστικό χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης παραμένουν εμπιστευτικά.

ΕΙΔΕ. Περιεχόμενο που δημιουργείται από τον χρήστη

 1. Το περιεχόμενο του χρήστη σας δεν πρέπει να είναι παράνομο ή παράνομο, δεν πρέπει να παραβιάζει τα νομικά δικαιώματα τρίτων, τους κανόνες κοινωνικής ύπαρξης, το Netiquette ή άλλα καθιερωμένα έθιμα και δεν πρέπει να μπορεί να προκαλεί νομικές αγωγές εναντίον σας ή εναντίον σας εμάς ή εναντίον τρίτου. (σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία).
 2. Δεν πρέπει να υποβάλετε περιεχόμενο χρήστη στον ιστότοπο που έχει ή έχει αποτελέσει αντικείμενο οποιασδήποτε απειλούμενης ή πραγματικής νομικής διαδικασίας ή άλλης παρόμοιας καταγγελίας.
 3. Διατηρούμε το δικαίωμα να επεξεργαζόμαστε ή να διαγράφουμε οποιοδήποτε υλικό υποβάλλεται στον ιστότοπο, ή αποθηκεύεται στους διακομιστές μας, ή φιλοξενείται ή δημοσιεύεται στον ιστότοπο.
 4. Παρά τα δικαιώματά μας βάσει αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων και του δεσμευτικού νόμου σχετικά με το περιεχόμενο των χρηστών, δεν δεσμευόμαστε να παρακολουθούμε την υποβολή τέτοιου περιεχομένου ή την ανάρτηση αυτού του περιεχομένου στον ιστότοπο.
 5. Σας ζητείται να αποθηκεύσετε όλα τα δεδομένα που ανεβάζετε στον ιστότοπο και στις δικές σας συσκευές για να αποφύγετε την απώλεια.

VII. Διαδικασία απόκτησης δεδομένων και πληρωμής οχήματος

 1. Πληρώνεται η πρόσβαση σε ορισμένες περιοχές του ιστότοπου και η απόκτηση δεδομένων οχήματος. Σε αυτήν την περίπτωση, η πληρωμή θα πραγματοποιείται μόνο μέσω των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών που αναφέρονται στον ιστότοπο (όπως PayPal ή PayU) με πιστωτική κάρτα ή άλλα μέσα που παρέχονται από αυτήν.
 2. Σε περίπτωση που θέλετε να λάβετε τα δεδομένα οχήματος, πρέπει πρώτα να αναφέρετε τον αριθμό VIN ή άλλα δεδομένα οχήματος (όπως ζητείται στις φόρμες στον ιστότοπο) για να επαληθεύσετε εάν έχουμε πληροφορίες σχετικά με το συγκεκριμένο όχημα. Στη συνέχεια, πρέπει να εγγραφείτε στον ιστότοπο και να επιλέξετε μία από τις επιλογές για την απόκτηση των δεδομένων οχήματος, ώστε να μπορούμε να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας σε εσάς. Η συμφωνία μεταξύ εσάς και εμάς για την παροχή των δεδομένων οχήματος από τη βάση δεδομένων θα θεωρείται ότι έχει συναφθεί τη στιγμή που πραγματοποιείτε την πληρωμή. Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις αποτελούν το μέρος της συμφωνίας μεταξύ εσάς και εμάς.
 3. Λάβετε υπόψη ότι οι πληρωμές για τις υπηρεσίες που παρέχονται στον ιστότοπο πραγματοποιούνται μέσω των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών που αναφέρονται στον ιστότοπο (όπως PayPal ή PayU) και επομένως οι πληρωμές που πραγματοποιούνται σε σχέση με τις υπηρεσίες που παρέχονται στον ιστότοπο διέπονται από τους όρους και τις προϋποθέσεις του αυτές οι εταιρείες, οι οποίες είναι διαθέσιμες στους ιστότοπούς τους.
 4. Οι τιμές των δεδομένων του οχήματος σε διάφορες επιλογές παρέχονται στον ιστότοπο.
 5. Στον ιστότοπο μπορείτε να ζητήσετε συνδρομές για συγκεκριμένους αριθμούς δεδομένων οχήματος κατά τη διάρκεια των καθορισμένων χρονικών περιόδων. Η τιμή τέτοιων συνδρομών (παρέχεται στον ιστότοπο) ποικίλλει και εξαρτάται από τη χρονική περίοδο και τον αριθμό των δεδομένων οχήματος για τα οποία χορηγείται η συνδρομή.
 6. Σε περίπτωση που η Βάση Δεδομένων δεν είναι διαθέσιμη κατά τη διάρκεια της περιόδου κατά την οποία έχετε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας βάσει συνδρομών για περισσότερο από 1 ημέρα, η αντίστοιχη περίοδος συνδρομής θα παραταθεί αναλόγως κατόπιν αιτήματος του χρήστη αυτής της συνδρομής .
 7. Τα δεδομένα οχήματος δημιουργούνται αυτόματα και, με την επιφύλαξη των ορίων που καθορίζονται στον ιστότοπο, είναι διαθέσιμα αμέσως μετά τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ εσάς και εμάς για την παροχή των δεδομένων του οχήματος. Οποιαδήποτε καθυστέρηση στη δημιουργία Δεδομένων Οχήματος που έχει εμφανιστεί λόγω τεχνικών προβλημάτων που προκαλούνται από τρίτους ή με σκοπό τη συντήρηση του Ιστότοπου και την ενημέρωση του λογισμικού του δεν συνιστά παραβίαση της συμφωνίας για την παροχή Δεδομένων Οχημάτων.
 8. Μπορούμε να σας προσφέρουμε πρόσθετες υπηρεσίες στον ιστότοπο που σχετίζονται με δεδομένα οχημάτων, ιδίως όσον αφορά την αυτόματη εκτίμηση οχημάτων που υπόκειται σε δεδομένα οχήματος. Σε αυτήν την περίπτωση, οι διατάξεις των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων σχετικά με τις υπηρεσίες παροχής των δεδομένων οχήματος θα ισχύουν αναλόγως, ιδίως όσον αφορά την αγορά των υπηρεσιών (Ενότητα VII αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων) και το πεδίο της ευθύνης μας για αυτές τις υπηρεσίες (Ενότητες VIII-X των παρόντων Όρων και προϋποθέσεων).

VIII Περιορισμένες εγγυήσεις και καταγγελίες χρηστών.

 1. Σύμφωνα με τη συμφωνία μεταξύ εσάς και εμάς για την παροχή δεδομένων οχήματος, απαιτείται να σας παρέχουμε πρόσβαση στα δεδομένα οχήματος, τα οποία είναι διαθέσιμα στη βάση δεδομένων τη στιγμή του αιτήματος. Τα δεδομένα του οχήματος είναι μόνο για να σας βοηθήσουν και να σας συμβουλέψουν, η βάση δεδομένων δεν είναι επίσημη βάση δεδομένων. Επομένως, για αντικειμενικούς λόγους, δεν εγγυόμαστε την πληρότητα ή την ενημερωμένη ακρίβεια των δεδομένων οχήματος.
 2. Παρέχουμε Δεδομένα Οχημάτων μόνο με βάση τα δεδομένα που έχουμε στη Βάση Δεδομένων κατά το αίτημα για παροχή Δεδομένων Οχημάτων. Επομένως, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι, σε περίπτωση που λάβετε οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο, ορισμένες από τις πληροφορίες που θέλετε ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες στη βάση δεδομένων ή να είναι ξεπερασμένες ή ανακριβείς. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τέτοια έλλειψη πληροφοριών στα δεδομένα οχήματος ή για την έλλειψη δυνατότητας δημιουργίας δεδομένων οχήματος λόγω της έλλειψης πληροφοριών που ζητούνται στη βάση δεδομένων ή λόγω του γεγονότος ότι τα δεδομένα στα δεδομένα οχήματος δεν είναι έως ημερομηνία. ημερομηνία ή όχι απόλυτα συμβατή με την πραγματική κατάσταση.
 3. Οι προδιαγραφές του οχήματος που παρουσιάζονται στα δεδομένα οχήματος βασίζονται στην αποκωδικοποίηση του αριθμού VIN (που προσδιορίζει στατικά τον κατασκευαστή και την περιγραφή του οχήματος). Επομένως, δεν θα αντικατοπτρίζει συγκεκριμένες τροποποιήσεις που έγιναν σε αυτό το συγκεκριμένο όχημα καθ 'όλη τη διάρκεια της ύπαρξής του.
 4. Σε περίπτωση που δεν είστε ο Καταναλωτής, στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, εξαιρούμε όλες τις δηλώσεις, τις εγγυήσεις και τους όρους που σχετίζονται με τον ιστότοπο και τη χρήση του ιστότοπου (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των σιωπηρών εγγυήσεων από το νόμο της ικανοποιητικής νομοθεσίας) ποιότητα, καταλληλότητα για σκοπό ή / και χρήση εύλογης φροντίδας και δεξιοτήτων) · Και δεν εγγυόμαστε την ακρίβεια της αποκωδικοποίησης του αριθμού VIN.
 5. Εάν παρατηρήσετε κάποιο τεχνικό πρόβλημα με τον ιστότοπο ή αν διαπιστώσετε ότι τα δεδομένα που παρέχονται από εμάς είναι ελλιπή ή ξεπερασμένα ή εάν έχετε παράπονα σχετικά με τον ιστότοπο, θα πρέπει να μας ενημερώσετε αμέσως. Φόρμα "Επικοινωνία" ή στη διεύθυνση email που αναφέρεται παραπάνω στην Εισαγωγή στους Όρους και τις προϋποθέσεις. Προσπαθούμε να απαντήσουμε στο email σας το συντομότερο δυνατό.

ΙΧ. Περιορισμοί και αποκλεισμοί ευθύνης.

 1. Τίποτα σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις (α) δεν περιορίζει ή αποκλείει την ευθύνη μας ή τη δική σας για απάτη ή δόλια ψευδή δήλωση. (β) περιορίστε οποιαδήποτε από τις ευθύνες μας ή τη δική σας με οποιονδήποτε τρόπο που δεν επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία · ή (γ) αποκλείουμε οποιαδήποτε από τις ευθύνες μας ή τις δικές σας που δεν μπορούν να αποκλειστούν βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας · Ειδικότερα, δεν θα αποκλείσει καμία από τις ευθύνες μας ή τις δικές σας για ζημιές ή απώλειες που προκαλούνται από απάτη (η οποία θεωρείται ως εσκεμμένο σφάλμα)
 2. Οι περιορισμοί και οι αποκλεισμοί ευθύνης που καθορίζονται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις:
  1. υπόκεινται στην ανωτέρω παράγραφο 1 ·
  2. Θα διέπει όλες τις ευθύνες που απορρέουν από τους Όρους και προϋποθέσεις ή την Ιδιωτική Πολιτική σε σχέση με το αντικείμενο των Όρων και προϋποθέσεων ή της Ιδιωτικής Πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων των ευθυνών που απορρέουν από συμβάσεις, αδικοπραξίες ή / και εγκληματικές πράξεις και
  3. δεν ισχύουν για τους καταναλωτές.
 3. Σε περίπτωση που δεν είστε ο Καταναλωτής, στο μέτρο του δυνατού σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία:
  1. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία οποιασδήποτε φύσης, εκτός εάν τέτοια απώλεια ή ζημία έχει προκληθεί από απάτη (η οποία θεωρείται ως εσκεμμένη βλάβη), ιδίως αποκλείεται οποιαδήποτε ευθύνη βάσει του κανόνα εγγύησης (rękojmia) ή παρόμοια.
  2. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι απέναντί ​​σας για τυχόν απώλεια ή καταστροφή δεδομένων, βάσεων δεδομένων ή λογισμικού, τόσο των δικών μας όσο και των δικών σας.
 4. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι απέναντι σε οποιαδήποτε απώλεια προκύψει από οποιοδήποτε γεγονός ή γεγονότα πέραν του εύλογου ελέγχου μας.
 5. Τα δεδομένα του οχήματος παρέχονται αποκλειστικά στον χρήστη που αποτελεί μέρος της συμφωνίας μαζί μας για την παροχή των δεδομένων του οχήματος. Απαγορεύεται η δημοσιοποίηση των δεδομένων οχήματος από τον αγοραστή αυτών των δεδομένων που δεν είναι ο καταναλωτής.
 6. Όσον αφορά τα δεδομένα στα Δεδομένα Οχήματος που προέρχονται από το Εθνικό Σύστημα Πληροφοριών για τους Τίτλους Μηχανοκίνητων Οχημάτων (NMVTIS), χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο αποδέχεστε τη δήλωση αποποίησης NMVTIS, η οποία αποτελεί μέρος αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων και είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση http: // όχημα. gov / nmvtis / και επίσης στον ιστότοπο. Όσον αφορά τα δεδομένα στα δεδομένα οχήματος που προέρχονται από τις βάσεις δεδομένων της Εθνικής Υπηρεσίας Ασφάλειας Κυκλοφορίας (NHTSA) ή του Οργανισμού Υπηρεσιών Οχημάτων και Χειριστών (VOSA), όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο Συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις που διέπουν αυτές τις βάσεις δεδομένων, εκτός εάν υπάρχουν προορίζονται για άμεσους χρήστες αυτού του ιστότοπου.

X. Αποζημίωση

 1. Σε περίπτωση που δεν είστε ο Καταναλωτής, μας αποζημιώνετε και συμφωνείτε να μας αποζημιώσετε για τυχόν απώλεια, ζημία, κόστος, ευθύνη και δαπάνη (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, νομικών εξόδων και οποιουδήποτε ποσού που καταβάλλουμε σε τρίτους στην επίλυση αξίωσης ή διαφωνίας με τη συμβουλή των νομικών μας συμβούλων) που προέκυψε ή υπέστη από εμάς ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε παραβίασης από εσάς οποιασδήποτε διάταξης των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων ή που προκύπτει από οποιαδήποτε αξίωση ότι έχετε παραβεί οποιαδήποτε διάταξη Οροι και Προϋποθέσεις.

ΧΙ. Παραβίαση αυτών των Όρων και προϋποθέσεων

 1. Με την επιφύλαξη των άλλων δικαιωμάτων μας βάσει αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων, εάν παραβιάσετε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις με οποιονδήποτε τρόπο, ενδέχεται να λάβουμε τα μέτρα που θεωρούμε κατάλληλα για την αντιμετώπιση της παραβίασης, σκοπός της οποίας είναι να σταματήσει η συνέχιση της παραβίασης και να περιοριστεί το εύρος της ζημίας που προκλήθηκε από τη μη συμμόρφωση, συμπεριλαμβανομένης της αναστολής της πρόσβασής σας στον ιστότοπο, της απαγόρευσης πρόσβασης στον ιστότοπο, του αποκλεισμού υπολογιστών που χρησιμοποιούν τη διεύθυνση IP σας για πρόσβαση στον ιστότοπο, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου για να ζητήσετε τον αποκλεισμό πρόσβαση στον ιστότοπο ή / και να κινήσει νομική ενέργεια εναντίον σας.

XII. Παραλλαγή

 1. Ενδέχεται να ενημερώνουμε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις κατά καιρούς δημοσιεύοντας μια νέα έκδοση στον ιστότοπο. Σε περίπτωση που μας έχετε παράσχει τα προσωπικά σας δεδομένα, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης email σας, και εάν οι υπηρεσίες μας παρέχονται σε εσάς κατά τη στιγμή της αλλαγής αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων, θα ειδοποιηθείτε για κάθε αλλαγή.
 2. Σε περίπτωση που δεν είστε ο Καταναλωτής, η αλλαγή των στοιχείων επικοινωνίας μας δεν θα αποτελεί τροποποίηση αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων.
 3. Κατά την εγγραφή στον ιστότοπο πρέπει να ενημερώνετε την καθορισμένη διεύθυνση email σας.

XIII. ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 1. Δεν μπορείτε να μεταβιβάσετε, να αναθέσετε υπεργολαβία ή να χειριστείτε με άλλο τρόπο τα δικαιώματα και / ή τις υποχρεώσεις σας σύμφωνα με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις.

XIV. Διαχωρισμός

 1. Εάν ένα δικαστήριο ή άλλη αρμόδια αρχή διαπιστώσει ότι μια διάταξη των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων είναι παράνομη και / ή ανεφάρμοστη, οι άλλες διατάξεις θα συνεχίσουν να ισχύουν. Εάν οποιαδήποτε παράνομη και / ή μη εκτελεστή διάταξη θα ήταν νόμιμη ή εκτελεστή εάν ένα μέρος της αφαιρέθηκε, αυτό το μέρος θα θεωρείται ότι έχει αφαιρεθεί και το υπόλοιπο της διάταξης θα συνεχίσει να ισχύει.

XV. Αποκλεισμός δικαιωμάτων τρίτων.

 1. Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις είναι προς όφελός σας και δικοί μας και δεν προορίζονται να ωφελήσουν τρίτους ή να είναι εκτελεστοί από οποιοδήποτε τρίτο μέρος. Η άσκηση των δικαιωμάτων μας και των δικαιωμάτων σας σε σχέση με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις δεν υπόκειται στη συγκατάθεση οποιουδήποτε τρίτου μέρους.

XVI. Ολόκληρη η συμφωνία

 1. Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις, μαζί με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τις τιμές που ορίζονται στον ιστότοπο, αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ εσάς και εμάς σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου από εσάς και αντικαθιστούν όλες τις προηγούμενες συμφωνίες σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου από εσάς. .

XVII. Πρόσβαση των καταναλωτών στο σύστημα πληροφοριών NMVTIS - αποποίηση ευθυνών

 1. Το Εθνικό Σύστημα Πληροφοριών Τίτλου Αυτοκινήτου (NMVTIS) είναι ένα ηλεκτρονικό σύστημα που περιέχει πληροφορίες σχετικά με ορισμένα αυτοκίνητα με τίτλο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το NMVTIS προορίζεται να χρησιμεύσει ως αξιόπιστη πηγή για τον τίτλο του αυτοκινήτου και το ιστορικό επωνυμίας, αλλά δεν περιέχει λεπτομερείς πληροφορίες για το ιστορικό του οχήματος, το σέρβις και το ιστορικό επισκευών.
 2. Όλες οι πολιτείες, οι ασφαλιστικές εταιρείες και τα ανεπιθύμητα και τα ναυπηγεία απαιτούνται από τον ομοσπονδιακό νόμο για να υποβάλλουν τακτικά αναφορά στο NMVTIS Ωστόσο, το NMVTIS δεν περιέχει πληροφορίες για όλα τα μηχανοκίνητα οχήματα στις Ηνωμένες Πολιτείες, επειδή ορισμένες πολιτείες δεν παρέχουν ακόμη τα δεδομένα του οχήματός τους στο σύστημα. Επί του παρόντος, τα δεδομένα που παρέχονται στο NMVTIS από τις πολιτείες παρέχονται σε διάφορα χρονικά διαστήματα. Ενώ ορισμένες πολιτείες αναφέρουν και ενημερώνουν δεδομένα NMVTIS σε "πραγματικό χρόνο" (καθώς πραγματοποιούνται συναλλαγές τίτλου), άλλες καταστάσεις στέλνουν ενημερώσεις λιγότερο συχνά, όπως μία φορά κάθε 24 ώρες ή εντός περιόδου ημερών.
 3. Πληροφορίες σχετικά με σημαντικές προγενέστερες ζημιές στο όχημα δεν μπορούν να περιληφθούν στο σύστημα εάν το όχημα δεν καθορίστηκε ποτέ από μια ασφαλιστική εταιρεία (ή άλλη κατάλληλη οντότητα) ως «συνολική απώλεια» ή επισημάνθηκε από κρατικό πρακτορείο τίτλου. Αντίθετα, μια ασφαλιστική εταιρεία ενδέχεται να υποχρεωθεί να αναφέρει "συνολική απώλεια", ακόμη και αν η κατάσταση του τίτλου του οχήματος δεν έχει προσδιορίσει ότι το όχημα είναι "διάσωση" ή "σκουπίδια".

XVIII. Πληροφορίες στο NMVTIS

 1. Οι πληροφορίες στο NMVTIS περιλαμβάνουν:
  1. Πληροφορίες από συμμετέχοντες κρατικούς φορείς τιτλοποίησης αυτοκινήτων.
  2. Πληροφορίες για αυτοκίνητα, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσικλέτες, RV, αυτοκινούμενα οχήματα και τρακτέρ. Το NMVTIS δεν μπορεί προς το παρόν να περιλαμβάνει εμπορικά οχήματα εάν αυτά τα οχήματα δεν περιλαμβάνονται στην κύρια βάση δεδομένων μιας πολιτείας για εγγραφές τίτλου (σε ορισμένες πολιτείες, τα οχήματα αυτά διαχειρίζονται από ξεχωριστή κρατική υπηρεσία), αν και αυτά τα αρχεία ενδέχεται να προστεθούν αργότερα.
  3. Πληροφορίες σχετικά με τα «σήματα» που εφαρμόζονται σε οχήματα που παρέχονται από κρατικούς φορείς τιτλοδότησης μηχανοκίνητων οχημάτων. Οι τύποι και οι ορισμοί της επωνυμίας διαφέρουν ανάλογα με την κατάσταση, αλλά μπορούν να παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του οχήματος ή την προηγούμενη χρήση.
  4. Η πιο πρόσφατη ανάγνωση οδομέτρου στην εγγραφή τίτλου κατάστασης
  5. Πληροφορίες από εταιρείες ασφάλισης αυτοκινήτων και ανακυκλωτές, συμπεριλαμβανομένων των ναυπηγείων και των ναυπηγείων διάσωσης, ότι ο νόμος πρέπει να αναφέρει στο σύστημα από τις 31 Μαρτίου 2009. Αυτές οι πληροφορίες θα περιλαμβάνουν εάν το όχημα είχε καθοριστεί ως «ολική απώλεια» από μια ασφαλιστική εταιρεία.
  6. Πληροφορίες σχετικά με τη διάσωση και τα ανεπιθύμητα οχήματα που λαμβάνουν όχημα «άχρηστα μετρητά» που ανταλλάσσονται στο πλαίσιο του προγράμματος ανακύκλωσης και αποθήκευσης καταναλωτικής βοήθειας 2009 (CARS).
 2. Πληροφορίες σχετικά με σημαντικές προγενέστερες ζημιές στο όχημα δεν μπορούν να περιληφθούν στο σύστημα εάν το όχημα δεν καθορίστηκε ποτέ από μια ασφαλιστική εταιρεία (ή άλλη κατάλληλη οντότητα) ως «συνολική απώλεια» ή επισημάνθηκε από κρατικό πρακτορείο τίτλου. Αντίθετα, μια ασφαλιστική εταιρεία ενδέχεται να υποχρεωθεί να αναφέρει "συνολική απώλεια", ακόμη και αν η κατάσταση του τίτλου του οχήματος δεν έχει προσδιορίσει ότι το όχημα είναι "διάσωση" ή "σκουπίδια".
 3. Σας συνιστούμε να επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.vehiclehistory.gov για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο ερμηνείας των πληροφοριών στο σύστημα και την κατανόηση της έννοιας των διαφόρων ετικετών που εφαρμόζονται στα οχήματα από τους συμμετέχοντες κρατικούς φορείς οχημάτων.

XX Δικαίωμα υπαναχώρησης

 1. Σε περίπτωση που είστε Καταναλωτής και εγγραφείτε σε αρκετούς συγκεκριμένους αριθμούς των Δεδομένων Οχημάτων κατά τη διάρκεια της καθορισμένης χρονικής περιόδου, εκτός εάν έχετε αρχίσει να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, δηλαδή, εάν έχετε αποκτήσει μέσω της Ιστοσελίδας οποιαδήποτε Οχήματα, έχετε το δικαίωμα να να ανακαλέσετε αυτήν τη συμφωνία χωρίς να δηλώσετε κανένα λόγο εντός 14 ημερών. Η περίοδος ανάκλησης είναι 14 ημέρες από την ημερομηνία σύναψης της συμφωνίας. Για να ασκήσετε το δικαίωμα ανάκλησης, πρέπει να μας ενημερώσετε μέσω email ή ταχυδρομικής διεύθυνσης που παρέχεται στην Εισαγωγή αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων για την απόφασή σας να ακυρώσετε αυτήν τη σύμβαση μέσω σαφούς δήλωσης (για παράδειγμα, επιστολή που αποστέλλεται μέσω ταχυδρομείου ή email) . Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη φόρμα ανάκλησης που είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο "Επικοινωνήστε μαζί μας", η οποία ωστόσο δεν είναι υποχρεωτική. Για παρατήρηση της περιόδου ανάκλησης,
 2. Εάν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας στον ιστότοπο πριν από την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος ανάκλησης, χάνετε αυτό το δικαίωμα. Αποδεχόμενοι αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις, αναγνωρίζετε την πιθανότητα απώλειας του δικαιώματος υπαναχώρησης.
 3. Εάν ανακαλέσετε αυτήν τη συμφωνία, θα πρέπει να σας αποζημιώσουμε άμεσα για όλες τις πληρωμές που έχουμε λάβει από εσάς, το αργότερο 14 ημέρες από την ημέρα που θα λάβουμε ειδοποίηση για ανάκληση αυτής της συμφωνίας. Για αυτήν την επιστροφή χρημάτων, θα χρησιμοποιήσουμε τα ίδια μέσα πληρωμής που χρησιμοποιήσατε στην αρχική συναλλαγή, εκτός εάν έχουν συμφωνηθεί ρητά με άλλα μέσα. Σε καμία περίπτωση δεν θα χρεωθείτε με χρέωση για αυτήν την επιστροφή χρημάτων.