Fianáin

Is é Online Servicios telemáticos, SL (C / Blas Otero, info @ in-check.online) a bhainistíonn do chuid sonraí pearsanta.

Is féidir linn do chuid sonraí a phróiseáil, a d’fhéadfadh a bheith mar do shonraí pearsanta (go háirithe: seoladh IP, brabhsálaí agus córas oibriúcháin agus neas-suíomh GPS):
- más gá chun críocha ár leasanna dlisteanacha chun críocha staidrimh agus chun an suíomh Gréasáin a riar, le linn na tréimhse go dtí go gcuirfimid na gníomhaíochtaí sin i gcrích nó go dtí go bhfeidhmeoidh tú an ceart agóid a dhéanamh go héifeachtach;
- más gá chun críocha ár leasanna dlisteanacha chun críocha margaíochta dírí ar ár seirbhísí go dtí go gcuirimid na gníomhaíochtaí sin i gcrích nó go dtí go bhfeidhmíonn tú an ceart agóide go héifeachtach, ag baint úsáide as próifíliú le do thoiliú go dtí go ndéanann tú toiliú a tharraingt siar (thíos, tuilleadh faisnéise faoi thoiliú ).

Is féidir linn do chuid sonraí a nochtadh dár gcomhoibritheoirí, a phróiseálann ar ár son (faighteoirí sonraí) agus a dhéanann na gníomhaíochtaí seo a leanas: ríomhaireacht, óstáil, staitisticí, brabhsálaithe gréasáin, líonraí sóisialta. Ní féidir sonraí a aistriú chuig aon tír nó eintiteas neamh-AE, ach amháin na sonraí a nglacann reachtaíocht an AE leo.
Níl aon oibleagáid ort do chuid sonraí a sholáthar dúinn, ach nuair a dhiúltaíonn tú déanamh amhlaidh, d’fhéadfadh go mbeadh mífheidhmiú ar an suíomh.
Tá cearta agat: rochtain ar do chuid sonraí, iad a cheartú, a scriosadh, srianta a fhorchur ar phróiseáil sonraí, cur i gcoinne próiseáil sonraí agus aistriú sonraí, gearán a chomhdú le hUachtarán na hOifige um Chosaint Sonraí Pearsanta sa Pholainn nó a mhacasamhail in aon cheann eile Ballstát an AE.

Fianáin

Féadfaidh an suíomh Gréasáin fianáin agus teicneolaíochtaí eile dá samhail a úsáid chun na críocha thuasluaite. Glac le fianáin trí na socruithe faoi seach a roghnú i do bhrabhsálaí.

Toiliú le haghaidh próifílithe
D’fhéadfadh go mbeadh do chuid sonraí thuasluaite faoi réir próifílithe chun cuid de do ghnéithe pearsanta a mheas d’fhonn faisnéis tráchtála atá coigeartaithe níos fearr a sholáthar duit faoi mhargaíocht dhíreach seirbhísí agus táirgí a bhaineann go háirithe le feithiclí, ar an gcoinníoll go n-údaraíonn tú é. trí “Glac” thíos a chliceáil, go dtí go dtarraingíonn tú siar do thoiliú. Féadfaidh tú do thoiliú a tharraingt siar tráth ar bith trí r-phost a sheoladh chugainn chuig an seoladh thuas nó i socruithe do chuntais, má tá ceann agat, ach ní dhéanfaidh sé difear do dhlíthiúlacht na próiseála bunaithe ar thoiliú sula dtarraingítear siar é.

Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil inár Beartas Príobháideachais.