Polityka prywatności

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności każdego użytkownika serwisu.

Usługa świadczona na tej stronie internetowej jest świadczona przez firmę Online Servicios Telemáticos SL za pośrednictwem strony internetowej https://vin-check.online/. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności lub sposobu, w jaki postępujemy z Twoimi danymi osobowymi, lub jeśli chcesz pouczyć nas o swoich danych osobowych, skontaktuj się z nami pod adresem e-mail podanym powyżej.

I. Przetwarzane dane osobowe, podstawy prawne i okresy przetwarzania

Możemy gromadzić, przechowywać i przetwarzać następujące rodzaje danych osobowych:

- informacje o Twoim komputerze oraz o Twoich wizytach i korzystaniu ze strony internetowej (w szczególności: Twój adres IP, położenie geograficzne, typ i wersja przeglądarki, system operacyjny, źródło odesłania, godzina i czas trwania wizyty, odwiedziny na stronie, nawigacji w serwisie), które przetwarzamy w oparciu o nasze prawnie uzasadnione interesy w celu statystyki i administrowania serwisem oraz marketingu bezpośredniego przez okres do czasu zakończenia tych czynności lub do czasu skutecznego skorzystania przez Ciebie z prawa sprzeciwu, za pomocą profilowania za Twoją zgodą wycofać swoją zgodę;

– information necessary to provide services available on the website (in particular: email address, first and last name, address, tax identification number, bank account number, transaction number, shopping cart content) and information related to registration on the website (in particular, email address, username, password), which we process on the basis of compliance with a contract defined in the Terms and Conditions in order to conclude the contract, enforce it and end during the time of the celebration and exercise the contract,and on the basis of our legitimate interests in order to enforce claims related to the contract and guarantee the security of data provided by users under registration on the website, during the period of 6 years from the end of the year contract termination or its termination, or until you effectively exercise the right of opposition, but not less than until the end of the exercise of claims related to the contract and the expiration of the limitation period for claims, and based on the legal obligations stipulated in the Accounting Law and in the Tax Law during the periods indicated in these regulations (currently in accordance with Article 74 of the Accounting Law and Article 32.1 of the Tax Law that period consists of 5 years from the beginning of the year following the financial year that is related to the respective data); but not less than until the end of the year of the claims related to the contract and the expiration of the period limitation for claims, and based on the legal obligations stipulated in the Accounting Law and in the Tax Law during the periods indicated in this regulation (currently in accordance with Article 74 of the Accounting Law and Article 32.1 of the Tax Law, that period consists of 5 years from the beginning of the year following the financial year that is related to the respective data);but not less than until the end of the exercise of the claims related to the contract and the expiration of the limitation period for claims, and on the basis of the legal obligations stipulated in the Accounting Law and in the Tax Law during the periods indicated in this regulation (currently in accordance with Article 74 of the Accounting Law and Article 32 .1 of the Tax Law, that period consists of 5 years from the beginning of the year following the financial year that is related to the respective data) ; and based on the legal obligations stipulated in the Accounting Law and the Tax Law during the periods indicated in these regulations (currently in accordance with Article 74 of the Accounting Law and Article 32.1 of the Tax Law that period consists of 5 years from the beginning of the year following the financial year that is related to the respective data); and based on the legal obligations stipulated in the Accounting Law and in the Tax Law during the periods indicated in this regulation (currently in accordance with Article 74 of the Accounting Law and Article 32.1 of the Tax Law, that period consists of 5 years from the beginning of the year following the financial year that is related to the respective data);and on the basis of the legal obligations stipulated in the Accounting Law and in the Tax Law during the periods indicated in this regulation (currently in accordance with Article 74 of the Accounting Law and Article 32.1 of the Tax Law that period consists 5 years from the beginning of the year following the financial year that is related to the respective data);and on the basis of the legal obligations stipulated in the Accounting Law and in the Tax Law during the periods indicated in these regulations (currently in accordance with Article 74 of the Accounting Law and Article 32.1 of the Tax Law, that period consists 5 years from the beginning of the year following the financial year that is related to the respective data);

- informacje, które przekazujesz nam w celu subskrybowania serwisów informacyjnych serwisu, w szczególności powiadomienia e-mail i / lub newslettery (adres e-mail), które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody w okresie, w którym te usługi są aktywne i / lub do czasu wycofania zgody ;

- informacje niezbędne do komunikacji z Tobą (w szczególności adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu oraz treść korespondencji), które przetwarzamy na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów w celu komunikacji z Tobą i obrony przed roszczeniami, w trakcie 6-letni okres od końca roku, w którym komunikacja się zakończyła, lub do czasu skutecznego skorzystania z prawa do sprzeciwu.

Ja a. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie

Przetwarzane przez nas dane mogą być wykorzystywane przez nas lub naszych współpracowników do zautomatyzowanego podejmowania indywidualnych decyzji wyłącznie w zakresie reklamowania naszych usług na innych stronach internetowych. Odbywa się to w taki sposób, aby nasi partnerzy, którzy świadczą nam usługi reklamowe, mogli stworzyć profil Twoich zainteresowań i wyświetlać Ci reklamy naszych usług na stronach internetowych osób trzecich. Współpracownicy używają plików cookie lub podobnych technologii, które rejestrują, że odwiedzili naszą witrynę internetową lub skorzystali z naszych usług. Możesz jednak podlegać profilowaniu tylko za Twoją dobrowolną zgodą, o którą Cię pytamy podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Jeżeli nie zgadzasz się na profilowanie, nie będziesz podlegać profilowaniu.

II Ciasteczka

Serwis korzysta z plików cookies, które pozwalają nam dostosowywać serwis do potrzeb jego użytkowników poprzez sporządzanie i analizowanie przez nich statystyk korzystania z serwisu. Statystyki nie dotyczą danych osobowych użytkowników serwisu.

Plik cookie składa się z informacji wysyłanych przez serwer sieciowy do przeglądarki internetowej i przechowywanych przez przeglądarkę. Informacje są przesyłane z powrotem do serwera za każdym razem, gdy przeglądarka żąda strony z serwera. Umożliwia to serwerowi sieciowemu identyfikację i śledzenie przeglądarki internetowej.

W serwisie używamy plików cookie „sesyjnych” i „trwałych”. Będziemy używać plików cookie sesji, aby: śledzić Cię podczas przeglądania witryny. Będziemy używać trwałych plików cookie, aby: umożliwić witrynie rozpoznanie użytkownika podczas odwiedzania witryny.

Pliki cookie sesji będą usuwane z Twojego komputera po zamknięciu przeglądarki. Trwałe pliki cookie będą przechowywane na Twoim komputerze do czasu ich usunięcia lub do osiągnięcia określonej daty wygaśnięcia.

Używamy Google Analytics do analizy korzystania ze strony internetowej. Google Analytics generuje statystyczne i inne informacje o korzystaniu ze strony internetowej za pomocą plików cookies, które są przechowywane na komputerach użytkowników. Informacje generowane w związku ze stroną internetową służą do tworzenia raportów dotyczących korzystania z serwisu. Google zachowa tą informację. Polityka prywatności Google jest dostępna pod adresem: http://www.google.com/privacypolicy.html.

Osoby trzecie, w szczególności nasi reklamodawcy / dostawcy usług płatniczych, mogą również przesyłać Ci pliki cookie zgodnie z zasadami ustalonymi na ich stronach internetowych.

Zgoda na wykorzystywanie plików cookies ze strony internetowej odbywa się poprzez opcje wybrane przez Ciebie w ustawieniach przeglądarki. Większość przeglądarek umożliwia odrzucanie wszystkich plików cookie lub odrzucanie tylko plików cookie stron trzecich. Na przykład w przeglądarce Internet Explorer możesz odrzucić wszystkie pliki cookie, klikając „Narzędzia”, „Opcje internetowe”, „Prywatność” i wybierając „Blokuj wszystkie pliki cookie” za pomocą suwaka. Jednak zablokowanie wszystkich plików cookie będzie miało negatywny wpływ na użyteczność wielu witryn internetowych.

III. Odbiorcy danych.

Możemy ujawniać informacje o Tobie każdemu z naszych pracowników, kierowników i współpracowników, w zakresie, w jakim jest to uzasadnione dla celów określonych w niniejszej Polityce prywatności, jednak są oni zobowiązani do prawidłowej ochrony danych.

Twoje dane możemy udostępniać naszym współpracownikom, którzy przetwarzają je w naszym imieniu (odbiorcach danych) i prowadzą następujące czynności: księgowość, informatyka, hosting, statystyki, marketing, przeglądarki internetowe, portale społecznościowe.

Dane mogą być przekazywane poza UE, jednak tylko do państw lub podmiotów zatwierdzonych na podstawie prawa UE, w szczególności do podmiotów z USA. Stany Zjednoczone uczestniczą w projekcie Privacy Shield (patrz https://www.privacyshield.gov/).

Dodatkowo możemy ujawniać Twoje dane osobowe organom publicznym w zakresie wymaganym przez prawo.

IV. Prawa użytkownika

Jako użytkownik serwisu masz prawo do żądania od administratora dostępu do danych oraz ich sprostowania lub usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Aby skorzystać z tych praw, skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy w serwisie lub pod adresem e-mail lub zmień ustawienia swojego konta, jeśli takie posiadasz.

Jako użytkownik serwisu masz prawo wnieść skargę na przetwarzanie Twoich danych osobowych do Prezesa Inspektora Urzędu Ochrony Danych Osobowych w kraju, w którym zamieszkujesz, ze względu na Twoje miejsce zwykłego pobytu, miejsce zamieszkania. miejsce pracy lub miejsce domniemanego wykroczenia.

V. Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych.

Podejmiemy uzasadnione techniczne i organizacyjne środki ostrożności, aby zapobiec utracie, niewłaściwemu wykorzystaniu lub zmianie Twoich danych osobowych.

Będziemy przechowywać wszystkie podane przez Ciebie dane osobowe na naszych bezpiecznych serwerach (chronionych hasłem i zaporą). Wszystkie transakcje elektroniczne, które wykonujesz lub otrzymujesz od nas oraz wymiana poufnych i / lub prywatnych danych będą szyfrowane za pomocą technologii SSL.

Ze względu na swój charakter transmisja danych przez Internet jest z natury niepewna. Jednak stosujemy różne środki, aby chronić Twoje dane. Jeśli chcesz przekazać nam zalecenia dotyczące bezpieczeństwa, zalecamy skontaktowanie się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego lub naszego adresu e-mail.

Jesteś odpowiedzialny za zachowanie poufności swojego hasła i danych użytkownika i nie ujawnisz ich innym. Nie będziemy prosić Cię o podanie hasła (z wyjątkiem sytuacji, gdy logujesz się do serwisu).

PIŁA. Witryny internetowe osób trzecich

Strona zawiera linki do innych stron internetowych. Nie odpowiadamy za politykę prywatności ani praktyki witryn internetowych osób trzecich. Te strony internetowe, w tym ich zawartość i linki, podlegają ciągłym zmianom i mogą mieć własne polityki prywatności i inne regulacje, z którymi zalecamy się zapoznać.