Ochrana osobných údajov

Zaviazali sme sa chrániť osobné údaje každého používateľa webovej stránky.

Služby poskytované na tejto webovej stránke sa vykonávajú prostredníctvom spoločnosti Online Servicios Telemáticos SL Prostredníctvom webovej stránky https://vin-check.online/. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto zásad ochrany osobných údajov alebo zaobchádzania s vašimi osobnými údajmi, alebo ak nás chcete poučiť o vašich osobných údajoch, kontaktujte nás na vyššie uvedenej e-mailovej adrese.

I. Spracované osobné údaje, právne základy a obdobia spracovania

Môžeme zhromažďovať, ukladať a spracovávať tieto typy osobných údajov:

- informácie o vašom počítači ao vašich návštevách a používaní webovej stránky (najmä: vaša IP adresa, geografická poloha, typ a verzia prehliadača, operačný systém, zdroj sprostredkovania, čas a trvanie návštevy, návštevy stránky, navigácia na webe), ktorú spracúvame na základe našich oprávnených záujmov na účely štatistík a správy webových stránok a priameho marketingu počas daného obdobia, až kým tieto činnosti nedokončíme alebo kým efektívne neuplatňujete právo na námietky, pričom využívate profilovanie s vaším súhlasom, kým odvolať svoj súhlas;

– information necessary to provide services available on the website (in particular: email address, first and last name, address, tax identification number, bank account number, transaction number, shopping cart content) and information related to registration on the website (in particular, email address, username, password), which we process on the basis of compliance with a contract defined in the Terms and Conditions in order to conclude the contract, enforce it and end during the time of the celebration and exercise the contract,and on the basis of our legitimate interests in order to enforce claims related to the contract and guarantee the security of data provided by users under registration on the website, during the period of 6 years from the end of the year contract termination or its termination, or until you effectively exercise the right of opposition, but not less than until the end of the exercise of claims related to the contract and the expiration of the limitation period for claims, and based on the legal obligations stipulated in the Accounting Law and in the Tax Law during the periods indicated in these regulations (currently in accordance with Article 74 of the Accounting Law and Article 32.1 of the Tax Law that period consists of 5 years from the beginning of the year following the financial year that is related to the respective data); but not less than until the end of the year of the claims related to the contract and the expiration of the period limitation for claims, and based on the legal obligations stipulated in the Accounting Law and in the Tax Law during the periods indicated in this regulation (currently in accordance with Article 74 of the Accounting Law and Article 32.1 of the Tax Law, that period consists of 5 years from the beginning of the year following the financial year that is related to the respective data);but not less than until the end of the exercise of the claims related to the contract and the expiration of the limitation period for claims, and on the basis of the legal obligations stipulated in the Accounting Law and in the Tax Law during the periods indicated in this regulation (currently in accordance with Article 74 of the Accounting Law and Article 32 .1 of the Tax Law, that period consists of 5 years from the beginning of the year following the financial year that is related to the respective data) ; and based on the legal obligations stipulated in the Accounting Law and the Tax Law during the periods indicated in these regulations (currently in accordance with Article 74 of the Accounting Law and Article 32.1 of the Tax Law that period consists of 5 years from the beginning of the year following the financial year that is related to the respective data); and based on the legal obligations stipulated in the Accounting Law and in the Tax Law during the periods indicated in this regulation (currently in accordance with Article 74 of the Accounting Law and Article 32.1 of the Tax Law, that period consists of 5 years from the beginning of the year following the financial year that is related to the respective data);and on the basis of the legal obligations stipulated in the Accounting Law and in the Tax Law during the periods indicated in this regulation (currently in accordance with Article 74 of the Accounting Law and Article 32.1 of the Tax Law that period consists 5 years from the beginning of the year following the financial year that is related to the respective data);and on the basis of the legal obligations stipulated in the Accounting Law and in the Tax Law during the periods indicated in these regulations (currently in accordance with Article 74 of the Accounting Law and Article 32.1 of the Tax Law, that period consists 5 years from the beginning of the year following the financial year that is related to the respective data);

- informácie, ktoré nám poskytnete s cieľom prihlásiť sa na odber spravodajských služieb na webe, najmä e-mailových oznámení a / alebo spravodajcov (e-mailová adresa), ktoré spracúvame na základe vášho súhlasu v období, keď sú tieto služby aktívne, alebo do odvolania súhlasu. ;

- informácie potrebné na komunikáciu s vami (najmä e-mailová adresa, meno a priezvisko, telefónne číslo a obsah komunikácie), ktoré spracúvame na základe našich oprávnených záujmov, aby sme s vami mohli komunikovať a brániť sa proti nárokom počas 6-ročné obdobie od konca roku, v ktorom sa oznámenie skončilo, alebo do skutočného uplatnenia práva namietať.

Ja a. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

Údaje, ktoré spracúvame, môžeme použiť my alebo naši spolupracovníci na automatizované individuálne rozhodovanie výlučne v rámci reklamy našich služieb na iných webových stránkach. Robíme to tak, že naši partneri, ktorí nám poskytujú reklamné služby, si môžu vytvoriť profil vašich záujmov a zobrazovať reklamy na naše služby na webových stránkach tretích strán. Spolupracovníci používajú cookies alebo podobné technológie, ktoré zaznamenávajú, že navštívili našu webovú stránku alebo použili naše služby. Môžete však podliehať profilovaniu iba s vašim dobrovoľným súhlasom, ktorý od vás žiadame pri návšteve našej webovej stránky. Ak neakceptujete profilovanie, nebudete podliehať profilovaniu.

II Súbory cookie

Web používa cookies, ktoré nám umožňujú prispôsobiť web potrebám jeho používateľov tým, že pripravia a analyzujú štatistiku používania webových stránok. Štatistika sa netýka osobných údajov používateľov webových stránok.

Cookie pozostávajú z informácií zaslaných webovým serverom do webového prehliadača a uložených v prehliadači. Informácie sa odosielajú späť na server zakaždým, keď prehliadač požaduje stránku zo servera. To umožňuje webovému serveru identifikovať a sledovať webový prehľadávač.

Na webe používame „relácie“ a „trvalé“ cookies. Cookies relácie použijeme na to, aby sme vás sledovali pri prehliadaní webových stránok. Trvalé súbory cookie použijeme na: umožnenie, aby vás webová stránka rozpoznala pri vašej návšteve.

Po zatvorení prehľadávača sa súbory cookie relácie z počítača odstránia. Trvalé súbory cookie zostanú vo vašom počítači uložené, kým sa neodstránia alebo kým nedosiahnu určený dátum vypršania platnosti.

Google Analytics používame na analýzu používania webových stránok. Google Analytics generuje štatistické a iné informácie o používaní webu prostredníctvom súborov cookie, ktoré sú uložené v počítačoch používateľov. Informácie generované v súvislosti s webovou stránkou sa používajú na vytváranie správ o používaní webovej stránky. Google tieto informácie uloží. Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Google sú k dispozícii na adrese: http://www.google.com/privacypolicy.html.

Tretie strany, najmä naši inzerenti / poskytovatelia platobných služieb, vám tiež môžu posielať cookies v súlade s pravidlami stanovenými na ich webových stránkach.

Súhlas s používaním súborov cookie z webovej stránky sa vykonáva prostredníctvom možností, ktoré ste vybrali v nastaveniach prehľadávača. Väčšina prehliadačov vám umožňuje odmietnuť všetky súbory cookie alebo odmietnuť iba súbory cookie tretích strán. Napríklad v programe Internet Explorer môžete odmietnuť všetky súbory cookie kliknutím na položky „Nástroje“, „Možnosti siete Internet“, „Súkromie“ a výberom položky „Blokovať všetky súbory cookie“ pomocou jazdca. Blokovanie všetkých súborov cookie však bude mať negatívny vplyv na použiteľnosť mnohých webových stránok.

III. Príjemcovia údajov.

Informácie o vás môžeme sprístupniť ktorémukoľvek z našich zamestnancov, úradníkom a spolupracovníkom v rozsahu, ktorý je primerane potrebný na účely stanovené v týchto zásadách ochrany osobných údajov, sú však povinné správne chrániť údaje.

Vaše údaje môžeme sprístupniť našim spolupracovníkom, ktorí ich v našom mene spracúvajú (príjemcom údajov) a vykonávajú tieto činnosti: účtovníctvo, výpočtová technika, hosting, štatistika, marketing, webové prehliadače, sociálne siete.

Údaje sa však môžu prenášať mimo EÚ iba do štátov alebo subjektov schválených podľa práva EÚ, najmä do amerických subjektov. USA Účasť na projekte Privacy Shield (pozri https://www.privacyshield.gov/).

Okrem toho môžeme vaše osobné údaje sprístupniť orgánom verejnej moci v rozsahu požadovanom zákonom.

IV. Užívateľské práva

Ako používateľ webovej stránky máte právo požiadať prevádzkovateľa o prístup a opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracovania alebo namietanie proti spracovaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov. Ak chcete tieto práva využiť, kontaktujte nás prostredníctvom kontaktného formulára na webovej stránke alebo na e-mailovej adrese alebo vykonajte zmenu nastavení účtu, ak ho vlastníte.

Ako používateľ webovej stránky máte právo podať sťažnosť na spracovanie vašich údajov u predsedu inšpektora Úradu pre ochranu osobných údajov v krajine, v ktorej máte podľa obvyklého pobytu bydlisko, práca alebo miesto údajného priestupku.

V. Bezpečnosť vašich osobných údajov.

Prijmeme primerané technické a organizačné opatrenia, aby sme predišli strate, zneužitiu alebo zmene vašich osobných údajov.

Všetky osobné informácie, ktoré poskytnete, uložíme na naše zabezpečené servery (chránené heslom a bránu firewall). Všetky elektronické transakcie, ktoré od nás uskutočňujete alebo prijímate, ako aj výmena dôverných a / alebo súkromných údajov, budú šifrované technológiou SSL.

Z dôvodu svojej povahy je prenos údajov cez internet vo svojej podstate neistý. Na ochranu vašich údajov však používame rôzne opatrenia. Ak by ste nám chceli poskytnúť bezpečnostné odporúčanie, odporúčame, aby ste nás kontaktovali prostredníctvom kontaktného formulára alebo našej e-mailovej adresy.

Ste zodpovední za zachovanie dôvernosti vášho hesla a užívateľských údajov a nesprístupníte ich ostatným. Nebudeme vás žiadať o heslo (okrem prípadu, keď sa prihlásite na webovú stránku).

SAW. Webové stránky tretích strán

Webová stránka obsahuje odkazy na iné webové stránky. Nie sme zodpovední za zásady ochrany osobných údajov alebo postupy webových stránok tretích strán. Tieto webové stránky vrátane ich obsahu a odkazov sa neustále menia a môžu mať svoje vlastné zásady ochrany osobných údajov a ďalšie nariadenia, ktoré odporúčame prečítať.