Ochrana osobných údajov

Zaviazali sme sa chrániť osobné údaje každého používateľa webovej stránky.

Služby poskytované na tejto webovej stránke sa vykonávajú prostredníctvom spoločnosti Online Servicios Telemáticos SL Prostredníctvom webovej stránky https://vin-check.online/. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto zásad ochrany osobných údajov alebo zaobchádzania s vašimi osobnými údajmi, alebo ak nás chcete poučiť o vašich osobných údajoch, kontaktujte nás na vyššie uvedenej e-mailovej adrese.

I. Spracované osobné údaje, právne základy a obdobia spracovania

Môžeme zhromažďovať, ukladať a spracovávať tieto typy osobných údajov:

- informácie o vašom počítači a o vašich návštevách a používaní webovej stránky (najmä: vaša IP adresa, geografické umiestnenie, typ a verzia prehľadávača, operačný systém, zdroj sprostredkovania, čas a trvanie návštevy, návštevy stránky, navigácia na webových stránkach), ktoré spracúvame na základe našich oprávnených záujmov na účely štatistík a správy webových stránok a priameho marketingu počas obdobia, kým tieto činnosti nedokončíme alebo kým efektívne neuplatníte právo na námietku, pričom pomocou vášho súhlasu použijete profilovanie, odvolať svoj súhlas;

– information necessary to provide services available on the website (in particular: email address, first and last name, address, tax identification number, bank account number, transaction number, shopping cart content) and information related to registration on the website (in particular, email address, username, password), which we process on the basis of compliance with a contract defined in the Terms and Conditions in order to conclude the contract, enforce it and end during the time of the celebration and exercise the contract,and on the basis of our legitimate interests in order to enforce claims related to the contract and guarantee the security of data provided by users under registration on the website, during the period of 6 years from the end of the year contract termination or its termination, or until you effectively exercise the right of opposition, but not less than until the end of the exercise of claims related to the contract and the expiration of the limitation period for claims, and based on the legal obligations stipulated in the Accounting Law and in the Tax Law during the periods indicated in these regulations (currently in accordance with Article 74 of the Accounting Law and Article 32.1 of the Tax Law that period consists of 5 years from the beginning of the year following the financial year that is related to the respective data); but not less than until the end of the year of the claims related to the contract and the expiration of the period limitation for claims, and based on the legal obligations stipulated in the Accounting Law and in the Tax Law during the periods indicated in this regulation (currently in accordance with Article 74 of the Accounting Law and Article 32.1 of the Tax Law, that period consists of 5 years from the beginning of the year following the financial year that is related to the respective data);but not less than until the end of the exercise of the claims related to the contract and the expiration of the limitation period for claims, and on the basis of the legal obligations stipulated in the Accounting Law and in the Tax Law during the periods indicated in this regulation (currently in accordance with Article 74 of the Accounting Law and Article 32 .1 of the Tax Law, that period consists of 5 years from the beginning of the year following the financial year that is related to the respective data) ; and based on the legal obligations stipulated in the Accounting Law and the Tax Law during the periods indicated in these regulations (currently in accordance with Article 74 of the Accounting Law and Article 32.1 of the Tax Law that period consists of 5 years from the beginning of the year following the financial year that is related to the respective data); and based on the legal obligations stipulated in the Accounting Law and in the Tax Law during the periods indicated in this regulation (currently in accordance with Article 74 of the Accounting Law and Article 32.1 of the Tax Law, that period consists of 5 years from the beginning of the year following the financial year that is related to the respective data);and on the basis of the legal obligations stipulated in the Accounting Law and in the Tax Law during the periods indicated in this regulation (currently in accordance with Article 74 of the Accounting Law and Article 32.1 of the Tax Law that period consists 5 years from the beginning of the year following the financial year that is related to the respective data);and on the basis of the legal obligations stipulated in the Accounting Law and in the Tax Law during the periods indicated in these regulations (currently in accordance with Article 74 of the Accounting Law and Article 32.1 of the Tax Law, that period consists 5 years from the beginning of the year following the financial year that is related to the respective data);

- informácie, ktoré nám poskytnete za účelom prihlásenia na odber spravodajských služieb webových stránok, najmä e-mailové oznámenia a / alebo informačné vestníky (e-mailová adresa), ktoré spracúvame na základe vášho súhlasu počas obdobia, keď sú tieto služby aktívne, a / alebo do odvolania súhlasu ;

- informácie potrebné pre komunikáciu s vami (najmä e-mailová adresa, meno a priezvisko, telefónne číslo a komunikačný obsah), ktoré spracúvame na základe našich oprávnených záujmov, aby sme s vami mohli komunikovať a brániť sa proti nárokom, počas 6-ročné obdobie od konca roka, v ktorom sa komunikácia skončila, alebo dovtedy, kým skutočne neuplatníte právo namietať.

Ja a. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

Údaje, ktoré spracovávame, môžeme použiť my alebo naši spolupracovníci na automatizované individuálne rozhodovanie výlučne v rámci reklamy našich služieb na iných webových stránkach. A to tak, že naši partneri, ktorí nám poskytujú reklamné služby, môžu vytvoriť profil vašich záujmov a zobrazovať vám reklamy na naše služby na webových stránkach tretích strán. Spolupracovníci používajú súbory cookie alebo podobné technológie, ktoré zaznamenávajú, že navštívili našu webovú stránku alebo že využili naše služby. Profilovaniu sa však môžete podrobiť iba na základe vášho dobrovoľného súhlasu, ktorý od vás požadujeme pri návšteve našej webovej stránky. Ak neprijmete profilovanie, profilovanie sa na vás nevzťahuje.

II Súbory cookie

Webová stránka používa súbory cookie, ktoré nám umožňujú prispôsobiť webovú stránku potrebám jej používateľov tak, že pripravujú a analyzujú štatistické údaje o používaní webových stránok. Štatistiky sa nevzťahujú na osobné údaje používateľov webových stránok.

Súbor cookie pozostáva z informácií odoslaných webovým serverom do webového prehľadávača a uložených prehliadačom. Informácie sa posielajú späť na server zakaždým, keď prehľadávač požaduje stránku zo servera. To umožňuje webovému serveru identifikovať a sledovať webový prehľadávač.

Na webových stránkach používame súbory „session“ a „persistent“. Súbory cookie relácie použijeme na: sledovanie vás pri prehliadaní webových stránok. Trvalé súbory cookie budeme používať na: umožnenie, aby vás webová stránka rozpoznala, keď navštívite webovú stránku.

Session cookies budú z vášho počítača odstránené, keď zavriete prehliadač. Trvalé súbory cookie zostanú uložené vo vašom počítači, kým nebudú odstránené alebo kým nedosiahnu stanovený dátum vypršania platnosti.

Na analýzu používania webových stránok používame službu Google Analytics. Google Analytics generuje štatistické a ďalšie informácie o používaní webových stránok prostredníctvom súborov cookie, ktoré sa ukladajú v počítačoch používateľov. Informácie generované v súvislosti s webovou stránkou sa používajú na vytváranie správ o používaní webovej stránky. Google tieto informácie uloží. Pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti Google sú k dispozícii na adrese: http://www.google.com/privacypolicy.html.

Tretie strany, najmä naši inzerenti / poskytovatelia platobných služieb, vám tiež môžu posielať cookies v súlade s pravidlami stanovenými na ich webových stránkach.

Súhlas s používaním súborov cookie z tejto webovej stránky sa deje prostredníctvom možností, ktoré ste vybrali v nastaveniach prehliadača. Väčšina prehľadávačov vám umožňuje odmietnuť všetky súbory cookie alebo odmietnuť iba súbory cookie tretích strán. Napríklad v prehliadači Internet Explorer môžete odmietnuť všetky súbory cookie kliknutím na „Nástroje“, „Možnosti internetu“, „Ochrana osobných údajov“ a pomocou posúvača zvoliť „Blokovať všetky súbory cookie“. Blokovanie všetkých súborov cookie však bude mať negatívny vplyv na použiteľnosť mnohých webových stránok.

III. Príjemcovia údajov.

Informácie o vás môžeme sprístupniť ktorémukoľvek z našich zamestnancov, úradníkom a spolupracovníkom v rozsahu, ktorý je primerane potrebný na účely stanovené v týchto zásadách ochrany osobných údajov, sú však povinné správne chrániť údaje.

Vaše údaje môžeme sprístupniť našim spolupracovníkom, ktorí ich v našom mene spracúvajú (príjemcom údajov) a vykonávajú tieto činnosti: účtovníctvo, výpočtová technika, hosting, štatistika, marketing, webové prehliadače, sociálne siete.

Údaje je možné prenášať mimo EÚ, avšak iba do štátov alebo subjektov schválených podľa právnych predpisov EÚ, najmä do USA. USA Účasť na projekte Privacy Shield (pozri https://www.privacyshield.gov/).

Okrem toho môžeme vaše osobné údaje sprístupniť orgánom verejnej moci v rozsahu požadovanom zákonom.

IV. Práva používateľa

Ako užívateľ webovej stránky máte právo požiadať správcu o prístup a opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracovania alebo namietať proti spracovaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov. Ak chcete tieto práva využiť, kontaktujte nás prostredníctvom kontaktného formulára na webovej stránke alebo na e-mailovej adrese alebo zmeňte nastavenie svojho účtu, ak nejaké máte.

Ako používateľ webovej stránky máte právo podať sťažnosť na spracovanie vašich údajov u predsedu inšpektora Úradu pre ochranu osobných údajov v krajine, v ktorej máte podľa obvyklého pobytu bydlisko, práca alebo miesto údajného priestupku.

V. Bezpečnosť vašich osobných údajov.

Prijmeme primerané technické a organizačné opatrenia, aby sme predišli strate, zneužitiu alebo zmene vašich osobných údajov.

Všetky osobné údaje, ktoré poskytnete, budeme ukladať na naše zabezpečené servery (chránené heslom a firewall). Všetky elektronické transakcie, ktoré od nás uskutočňujete alebo prijímate, a výmena dôverných a / alebo súkromných údajov budú šifrované pomocou technológie SSL.

Prenos dát cez internet je zo svojej podstaty vo svojej podstate nezabezpečený. Na ochranu vašich údajov však používame rôzne opatrenia. Ak by ste nám chceli poskytnúť bezpečnostné odporúčanie, odporúčame vám, aby ste nás kontaktovali prostredníctvom kontaktného formulára alebo našej e-mailovej adresy.

Zodpovedáte za zachovanie dôvernosti svojho hesla a používateľských údajov a nebudete ich zverejňovať ostatným. Nebudeme od vás vyžadovať heslo (okrem prípadov, keď sa prihlásite na webovú stránku).

PÍL. Webové stránky tretích strán

Táto webová stránka obsahuje odkazy na iné webové stránky. Nie sme zodpovední za zásady ochrany osobných údajov alebo praktiky webových stránok tretích strán. Tieto webové stránky, vrátane ich obsahu a odkazov, sa neustále menia a môžu mať svoje vlastné zásady ochrany osobných údajov a ďalšie nariadenia, ktoré odporúčame prečítať.